luni, 5 decembrie 2011

Bani pentru agricultura ecologica


Agricultura ecologica in sectorul vegetal si zootehnic atrage numeroase beneficii producatorilor şi consumatorilor.Desi majoritatea fermierilor practica agricultura ecologica, foarte putini stiu ca pot  primi o "plata suplimentara".

Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agricole şi alimentare proaspete şi autentice, prin procese create să respecte natura şi sistemele acesteia.


I. Cum se calculează plata suplimentară alocată prin schema de sprijin specific ?
 Pentru exploataţii agricole cu profil  vegetal în conversie:

a.) 0,3 - 5 ha   1500 euro
b.) 5,1 - 20 ha  2300 euro
c.) 21-50 ha     2900 euro
d.)51-100 ha    3400 euro
e.) peste 100 ha 3800 euro

Pentru exploataţii zootehnice in conversie:
păsări: sub 500 de capete         1500 euro
            peste 500 de capete       3000 euro
bovine: sub 20 capete                800 euro
            peste 20 capete             2000 euro
Ovine: sub 20 capete                 500 euro
          între 21 - 100 capete        1500 euro
          peste 100 capete              3500 euro
Albine: 1-50 familii                    750 euro
             51-100 familii                850 euro
             peste 100 familii            950 euro

II. Cine sunt beneficiarii ajutorului specific ?
Producătorii agricoli persoane juridice şi/sau persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale active, constituite potrivit OG 44/2008, înregistrate în fiecare an
în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat în România.
III. Conditiile specifice pentru beneficiarii din sectorul vegetal
a) să fie înregistraţi la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în sistemul de agricultura ecologică;
b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c) să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;
d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local;
e) Suprafeţele agricole pentru care solicită sprijin să fie minim 0,3 ha inregistrat la APIA.
IV. Conditiile specifice pentru beneficiarii din sectorul zootehnic
a) să fie înregistraţi la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în sistemul de agricultura ecologică;

b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c) să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;
d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local;

V. Termenele de depunere a cererilor
 Pregătirea documentaţiei necesare depunerii proiectelor: 15 ianuarie - 15 august 2012.

Mai multe detalii pe www.madr.ro

vineri, 7 octombrie 2011

Informatii APDRP (Agentia de Plati Dezvoltare Rurala si Pescuit)CAMPANIA DE INFORMARE
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va participa în luna noiembrie, la Milano, la o competiție cu Statele Membre ale Uniunii Europene pentru cea  mai eficientă și inovativă campanie pentru fondurile europene de dezvoltare rurală...mai mult

joi, 6 octombrie 2011

Oportunitati de finantare


Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii privind Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania -  www.infoeuropa.ro

Detalii despre programe de finantare si alte oportunitati de finantare sunt disponibile la:

marți, 4 octombrie 2011

Ultimele sesiuni de proiecte din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală


Afla valoarea ajutorului nerambursabil !!! Află ce proiecte poţi accesa!

Am atasat, lista coeficientilor principalelor culturi din domeniul vegetal si  speciile din sectorul zootehnic care sunt eligibile pentru masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta (sprijin nerambursabil 1500 euro pe an timp de 5 ani)  si masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri (sprijin nerambursabil de la 10 000 euro pana la 40 000 euro).

Calendarul sesiunilor de depunere:


 • Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri: 1 - 30 noiembrie 2011;
 • Masura 141 - amanata pentru inceputul anului 2012;
Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibile fonduri nerambursabile pe care le puteţi accesa până în 2013. 

Fondurile nerambursabile se pot epuiza înainte de 2013, având în vedere că există un interes foarte mare pentru acest tip de investiţii. Aşa că, nu aşteptaţi până în ultimul moment! 


http://www.youtube.com/watch?v=ipmKDtN8toM&feature=player_embedded


vineri, 30 septembrie 2011

Cresc procentele pentru investitii in mediu rural (masurile 112, 312, 313...)


Conform unui comunicat al MADR privind stadiul implementarii PNDR, incepand cu luna mai 2011, ministerul a demarat negocierile cu Comisia Europeana pentru pregatirea celei mai substantiale modificari a PNDR. Acestea se refera la :
 • realocarea de fonduri intre masurile din PNDR in valoare de aproximativ 740 mil. euro valoare publica catre masurile 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole", 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere", 215 "Bunastarea animalelor", 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" si Leader pentru organizarea unei noi sesiuni de depunere pana la sfarsitul acestui an;
 • masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri, de la 25.000 euro la 40.000 euro care se va aplica la urmatoarea sesiune de depunere a proiectelor programata pentru luna noiembrie 2011;
 • prioritizarea in cadrul masurii 123  "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere", a abatoarelor si centrelor de colectare si procesare lapte de mica capacitate;
 • introducerea masurii 215 "Bunastarea animalelor" in vederea incurajarii implementarii la nivelul fermelor zootehnice din Romania a unor standarde superioare de bunastare a animalelor
 • introducerea unor noi pachete in cadrul masurii 214 "Plati de agro-mediu" cu obiective targetate pe conservarea biodiversitatii, respectiv mentinerea pajistilor importante pentru fluturi si mentinerea terenurilor arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu;
 • cresterea intensitatii sprijinului acordat pentru masurile 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" (pentru activitatile non-agricole productive si serviciile medicale si sanitar-veterinare) si 313  "Incurajarea activitatilor turistice" (pentru agroturism si activitati recreationale) la 90% din valoarea investitiilor.

sursa: www.fonduristructurale.ro

marți, 13 septembrie 2011

Ajutor financiar nerambursabil de pană la 40 000 euro - Măsura 112 (Instalarea tinerilor fermieri)

 ATENTIE: Ultima sesiune de depunere pentru anul 2011: 1-30 noiembrie

Solicitantaţi eligibili: pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE (Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro.); este situată pe teritoriul ţării;este înregistrată în Registrul fermelor şi Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:
 • Persoana fizică
 • Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
 • individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • Asociat şi administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Activităţi eligibile:
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel:
 • construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;
 • achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;
 • achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;
 • plantarea şi replantarea plantelor perene;
 • Achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole
Condiţii de finanţare:
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia;
 2. deţine sau se angajează să dobândească2 competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.
 3. prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole.
Se angajează să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc. Sunt eligibili solicitanţii (cu vârsta minimă de 18 ani) care au terminat 10 clase, cu profil agricol.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri poate ajunge pana la 40 000 euro in functie de dimensiunea exploatatiei.

Informaţii utile:
Finanţator: www.apdrp.ro
Ghidul Solicitantului: www.apdrp.ro , este recomandat consultarea Ghidului, având în vedere că se completează, se modifică la fiecare sesiune.

Informatii

STADIUL IMPLEMENTĂRII
PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA
LA DATA 06.06.2011


A. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 – 2013

     Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia poate fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Planul European de Redresare Economică (PERE) şi care respectă liniile directoare strategice privind dezvoltarea rurală ale Uniunii Europene.

     România, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), vizează o serie de obiective care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea initiativelor de dezvoltare locală. Realizarea obiectivelor programului se face prin implementarea măsurilor din PNDR.

     Cheltuiala publică în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru întreaga perioadă de implementare, respectiv 2007-2013, este de 10.097.083.737 euro, cheltuiala privată (cofinanţarea proiectelor de investiţii) estimată fiind de 3.477.364.099 euro, rezultând aşadar, un total de 13.574.447.836 euro investiţi la nivel naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

     Realizarea obiectivelor propuse prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 este asigurată de Autoritatea de Management pentru PNDR, respectiv Direcţia Generală Dezvoltare Rurală din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
      Aceasta coordonează activitatea privind PNDR la nivel naţional şi local prin structuri specifice: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), care asigură implementarea tehnică şi financiară a Măsurilor de finanţare din cadrul PNDR, mai puţin a celor destinate zonelor defavorizate şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), care asigură implementarea Măsurilor din cadrul PNDR privind zonele defavorizate.

B. PROGRESE ÎNREGISTRATE ÎN CADRUL APDRP ÎN PERIOADA 08.05.2011 – 06.06.2011
a)        Au fost contractate 928 de proiecte în cadrul Măsurilor 112, 121, 123, 312, 313, 322, 141, 142, 143 și Schema N578/2009 în valoare de 124,73 milioane Euro;
b)       Au fost reziliate 3 contracte în cadrul Schemelor de ajutor de stat XS13-2008, respectiv XS28/2008, cu o valoare de 0,57 milioane Euro;
c)        Au fost primite 734 de cereri de plată în cadrul Măsurilor active în valoare de 54,63 milioane Euro;
d)       Au fost autorizate 800 de cereri de plată în cadrul Măsurilor active în valoare de 32,59 milioane Euro.
e)        Au fost plătite 543 de cereri de plată în cadrul Măsurilor active in valoare de 57,90 milioane Euro.

C. PREZENTARE SINTETICĂ A STADIULUI IMPLEMENTĂRII PNDR

     În cadrul sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanţare, din martie 2008 până în prezent, au fost depuse 60.818 cereri de finanţare în valoare de aproximativ 13,6 miliarde de euro (13.648 milioane Euro).
     În termeni de angajare, până în prezent, din totalul sumelor alocate prin Program, respectiv 6.953,01 milioane Euro, au fost încheiate 27.798 contracte în valoare de 3.797 milioane Euro, rezultând un grad de utilizare a alocărilor de 54,62 %.
La data curentă, au fost depuse 35.153 cereri de plată în valoare de 1.252,30 milioane Euro şi au fost efectuate 34.636 de tranşe de plată în valoare de 1.057,75 milioane Euro, gradul de utilizare a sumelor alocate fiind de 15,21%.
D. PREZENTARE DETALIATĂ A STADIULUI IMPLEMENTĂRII PNDR

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”:
*       Alocare totală prin PNDR:               337.221.484 euro
*       Proiecte depuse:                              6.572 cu o valoare publică de 136,72 mil. Euro
*       Proiecte selectate:                          5.706 cu o valoare publică de 118,05 mil. Euro
*       Proiecte contractate:                      4.957 cu o valoare publică de 102,21 mil. Euro
*       Tranşe de plată efectuate:              4.835 cu o valoare publică de 59,79 mil. Euro

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”:

*      Alocare totală prin PNDR:               913.394.603 euro
*      Proiecte depuse:                              6.117 cu o valoare publică de 2.363,25 mil. Euro
*      Proiecte selectate:                          2.033 cu o valoare publică de 825,63 mil. Euro
*      Proiecte contractate:                      1.653 cu o valoare publică de 614,48 mil. Euro
*      Tranşe de plată efectuate:              2.268 cu o valoare publică de 257,83 mil. Euro

Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”:  
*       Alocare totală prin PNDR:               581.668.407 euro