marți, 13 septembrie 2011

Informatii

STADIUL IMPLEMENTĂRII
PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA
LA DATA 06.06.2011


A. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 – 2013

     Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia poate fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Planul European de Redresare Economică (PERE) şi care respectă liniile directoare strategice privind dezvoltarea rurală ale Uniunii Europene.

     România, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), vizează o serie de obiective care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea initiativelor de dezvoltare locală. Realizarea obiectivelor programului se face prin implementarea măsurilor din PNDR.

     Cheltuiala publică în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru întreaga perioadă de implementare, respectiv 2007-2013, este de 10.097.083.737 euro, cheltuiala privată (cofinanţarea proiectelor de investiţii) estimată fiind de 3.477.364.099 euro, rezultând aşadar, un total de 13.574.447.836 euro investiţi la nivel naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

     Realizarea obiectivelor propuse prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 este asigurată de Autoritatea de Management pentru PNDR, respectiv Direcţia Generală Dezvoltare Rurală din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
      Aceasta coordonează activitatea privind PNDR la nivel naţional şi local prin structuri specifice: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), care asigură implementarea tehnică şi financiară a Măsurilor de finanţare din cadrul PNDR, mai puţin a celor destinate zonelor defavorizate şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), care asigură implementarea Măsurilor din cadrul PNDR privind zonele defavorizate.

B. PROGRESE ÎNREGISTRATE ÎN CADRUL APDRP ÎN PERIOADA 08.05.2011 – 06.06.2011
a)        Au fost contractate 928 de proiecte în cadrul Măsurilor 112, 121, 123, 312, 313, 322, 141, 142, 143 și Schema N578/2009 în valoare de 124,73 milioane Euro;
b)       Au fost reziliate 3 contracte în cadrul Schemelor de ajutor de stat XS13-2008, respectiv XS28/2008, cu o valoare de 0,57 milioane Euro;
c)        Au fost primite 734 de cereri de plată în cadrul Măsurilor active în valoare de 54,63 milioane Euro;
d)       Au fost autorizate 800 de cereri de plată în cadrul Măsurilor active în valoare de 32,59 milioane Euro.
e)        Au fost plătite 543 de cereri de plată în cadrul Măsurilor active in valoare de 57,90 milioane Euro.

C. PREZENTARE SINTETICĂ A STADIULUI IMPLEMENTĂRII PNDR

     În cadrul sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanţare, din martie 2008 până în prezent, au fost depuse 60.818 cereri de finanţare în valoare de aproximativ 13,6 miliarde de euro (13.648 milioane Euro).
     În termeni de angajare, până în prezent, din totalul sumelor alocate prin Program, respectiv 6.953,01 milioane Euro, au fost încheiate 27.798 contracte în valoare de 3.797 milioane Euro, rezultând un grad de utilizare a alocărilor de 54,62 %.
La data curentă, au fost depuse 35.153 cereri de plată în valoare de 1.252,30 milioane Euro şi au fost efectuate 34.636 de tranşe de plată în valoare de 1.057,75 milioane Euro, gradul de utilizare a sumelor alocate fiind de 15,21%.
D. PREZENTARE DETALIATĂ A STADIULUI IMPLEMENTĂRII PNDR

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”:
*       Alocare totală prin PNDR:               337.221.484 euro
*       Proiecte depuse:                              6.572 cu o valoare publică de 136,72 mil. Euro
*       Proiecte selectate:                          5.706 cu o valoare publică de 118,05 mil. Euro
*       Proiecte contractate:                      4.957 cu o valoare publică de 102,21 mil. Euro
*       Tranşe de plată efectuate:              4.835 cu o valoare publică de 59,79 mil. Euro

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”:

*      Alocare totală prin PNDR:               913.394.603 euro
*      Proiecte depuse:                              6.117 cu o valoare publică de 2.363,25 mil. Euro
*      Proiecte selectate:                          2.033 cu o valoare publică de 825,63 mil. Euro
*      Proiecte contractate:                      1.653 cu o valoare publică de 614,48 mil. Euro
*      Tranşe de plată efectuate:              2.268 cu o valoare publică de 257,83 mil. Euro

Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”:  
*       Alocare totală prin PNDR:               581.668.407 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu