marți, 13 septembrie 2011

Ajutor financiar nerambursabil de pană la 40 000 euro - Măsura 112 (Instalarea tinerilor fermieri)

 ATENTIE: Ultima sesiune de depunere pentru anul 2011: 1-30 noiembrie

Solicitantaţi eligibili: pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE (Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro.); este situată pe teritoriul ţării;este înregistrată în Registrul fermelor şi Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:
 • Persoana fizică
 • Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
 • individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • Asociat şi administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Activităţi eligibile:
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel:
 • construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;
 • achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;
 • achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;
 • plantarea şi replantarea plantelor perene;
 • Achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole
Condiţii de finanţare:
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia;
 2. deţine sau se angajează să dobândească2 competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.
 3. prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole.
Se angajează să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc. Sunt eligibili solicitanţii (cu vârsta minimă de 18 ani) care au terminat 10 clase, cu profil agricol.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri poate ajunge pana la 40 000 euro in functie de dimensiunea exploatatiei.

Informaţii utile:
Finanţator: www.apdrp.ro
Ghidul Solicitantului: www.apdrp.ro , este recomandat consultarea Ghidului, având în vedere că se completează, se modifică la fiecare sesiune.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu