marți, 13 septembrie 2011

MASURA 141 - SPRIJINIREA FERMELOR AGRICOLE DE SEMI-SUBZISTENTAPrin masura 141 " Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" detinatorii de astfel de ferme pot obtine pana la 7500 Euro, impartiti in plati anuale a cate 1500 euro timp de 5 ani. Totusi pentru a obtine acesti bani exista o serie de cerinte.
 Chiar daca nu le indepliniti pe toate contactati cu incredere consultantii nostri pentru ca impreuna sa gasim solutii cum puteti ajunge sa fiti eligibili pentru a obtine finantare prin masura 141.
 
1. Ce reprezinta o ferma de semi-subzistenta?
Ferma de semi-subzistenta este ferma care produce, in principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeaza si o parte din productia realizata. Dimensiunea economica a fermelor de semi-subzistenta poate varia intre 2-8 UDE.
 
2. Ce reprezinta un UDE si cum pot calcula numarul de UDE al exploatatiei mele agricole?
Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole - valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro.
Pentru a afla numarul de UDE al unei exploatatii agricole, suprafata cultivata sau numarul de animale se va inmulti cu un coeficient specific fiecarui tip de culturi sau animale. Acesti coeficienti (UDE/ha) se regasesc pe site-ul Ministerului Agriculturii la adresa:
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0113&tz=011304

3. Care este valoarea sprijinului financiar pe care il pot primi prin accesarea Masurii 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"?
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri este de 1.500 de Euro/an/ferma de semisubzistenta.
 
4. Pot beneficia de sprijin financiar prin Masura 141, daca nu detin o ferma agricola, dar intentionez sa investesc fondurile primite prin Masura 141 intr-o astfel de ferma?
Nu, Masura 141 se adreseaza exclusiv persoanelor fizice care detin in prezent o exploatatie agricola de minim 2UDE.
 
5. Care sunt conditiile minime ce trebuiesc indeplinite pentru a accesa Masura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"?
Beneficiarii eligibili sunt persoane fizice si persoane fizice autorizate in varsta de pana la 62 ani care desfasoara activitati agricole si a caror exploatatie agricola: 

-are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 – 8 UDE. Cateva exemple mai jos:
Nr crt
Denumire cultura
Suprafata minima (2UDE)
Suprafata maxima (8 UDE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Culturi de grau
Livada
Legume in camp
Floarea soarelui
Vaci de lapte
Capre de reproducere
Oi
Gaini ouatoare
Familii de albine
7,15 ha
0,95 ha
0,89 ha
11,57 ha
8 vaci
61 capre
250 oi
336 gaini ouatoare
25
28,5 ha
3,77 ha
3,55 ha
46,25 ha
30 vaci
242 capre
1000 oi
1342 gaini ouatoare
96
-este inregistrata in Registrul unic de identificare/Registrul Agricol;
-comercializeaza o parte din productia obtinuta.
 
6. Este necesar sa ma autorizez ca si Persoana Fizica Autorizata (PFA) inainte de depunerea proiectului?
Persoanele fizice neautorizate inca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se autorizeze pana la data incheierii contractului de finantare.
 
7. Care sunt conditiile minime ce trebuiesc indeplinite in urma primirii ajutorului nerambursabil?
Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economica a fermei de semisubzistenta va fi demonstrata prin cresterea cu 20% a productiei destinate comercializarii si prin cresterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploatatiei, comparativ cu situatia initiala mentionata in planul de afaceri.
 
8. Ce se intampla in cazul in care cerintele cerute in planul de afaceri nu sunt indeplinite?
Verificarea conformitatii cu planul de afaceri se va realiza dupa o perioada de 3 ani de la acordarea sprijinului. Daca la verificare ferma de semi-subzistenta nu indeplineste cerintele specificate in planul de afaceri, aceasta nu va mai beneficia de sprijin in urmatorii 2 ani.
 
9. Ce alte cerinte trebuiesc indeplinite dupa 3 ani de la primirea ajutorului financiar?
Fermierii care beneficiaza de sprijin prin aceasta masura sunt obligati sa urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesionala prin masura 111 "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte" in cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc.
 
10. De ce documente asupra fermei am nevoie la momentul depunerii proiectului?
a) Documente de proprietate/ folosinta teren si/sau cladiri (incheiate pe o perioada de minim 5 ani)
- Copie dupa actul de proprietate al terenului/Extras de Carte Funciara/Adeverinta de la Comisia de Fond Funciar/Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local din care sa rezulte suprafata, pe categorii de folosinta, pentru care s-a platit impozit - emise in numele solicitantului si/sau al unui membru al familiei pentru aceeaşi exploatatie agricola;
- Contract de arendare/tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta, perioada de arendare (unde exista un sigur contract se depune contractul);
- Contract de concesiune
- Contract de inchiriere, autentificat la notariat; (in cazul in care una din parti este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat);
- Contract de comodat, autentificat la notariat
b) Extras din registrul Agricol emis de primarii, acele pagini care dovedesc dreptul de proprietate şi/sau folosinta pentru intreaga baza de productie a gospodariei, inclusiv membrii exploatatiei

c) Extras din Registrul Fermelor (print-screen), care trebuie sa contina date privind exploatatia agricola: codul unic de inregistrare al solicitantului, suprafata utilizata cu structura culturilor, etc.

d) Documente solicitate pentru animale, pasari şi familii de albine:
-Extras din Registrul Exploatatiei emis de DSVSA sau adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie din care sa reiasa inregistrarea animalelor
-Document eliberat de la Primaria comunei pe raza careia este inregistrata si işi desfaşoara activitatea ferma agricola de semi-subzistenta din care sa reiasa numarul de pasari, numarul de familii de albine si vatra stupinei.
-Documente care sa faca dovada supradetei de teren pe care este amplasat adapostul pentru animale/vatra supinei
 
11. Care vor fi sesiunile de depunere de proiecte de anul acesta pentru Masura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"?

In urma deciziei Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a Autoritatii de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, cea de-a doua sesiune pentru depunerea proiectelor aferente Masurii 141, se amana pentru inceputul anului 2012.
Pentru detalii suplimentare sunati la numarul de telefon 0758 404457 / 0332 730075 sau scrieti-ne pe adresa ubcnordest@gmail.com.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu