luni, 5 decembrie 2011

Bani pentru agricultura ecologica


Agricultura ecologica in sectorul vegetal si zootehnic atrage numeroase beneficii producatorilor şi consumatorilor.Desi majoritatea fermierilor practica agricultura ecologica, foarte putini stiu ca pot  primi o "plata suplimentara".

Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agricole şi alimentare proaspete şi autentice, prin procese create să respecte natura şi sistemele acesteia.


I. Cum se calculează plata suplimentară alocată prin schema de sprijin specific ?
 Pentru exploataţii agricole cu profil  vegetal în conversie:

a.) 0,3 - 5 ha   1500 euro
b.) 5,1 - 20 ha  2300 euro
c.) 21-50 ha     2900 euro
d.)51-100 ha    3400 euro
e.) peste 100 ha 3800 euro

Pentru exploataţii zootehnice in conversie:
păsări: sub 500 de capete         1500 euro
            peste 500 de capete       3000 euro
bovine: sub 20 capete                800 euro
            peste 20 capete             2000 euro
Ovine: sub 20 capete                 500 euro
          între 21 - 100 capete        1500 euro
          peste 100 capete              3500 euro
Albine: 1-50 familii                    750 euro
             51-100 familii                850 euro
             peste 100 familii            950 euro

II. Cine sunt beneficiarii ajutorului specific ?
Producătorii agricoli persoane juridice şi/sau persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale active, constituite potrivit OG 44/2008, înregistrate în fiecare an
în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat în România.
III. Conditiile specifice pentru beneficiarii din sectorul vegetal
a) să fie înregistraţi la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în sistemul de agricultura ecologică;
b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c) să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;
d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local;
e) Suprafeţele agricole pentru care solicită sprijin să fie minim 0,3 ha inregistrat la APIA.
IV. Conditiile specifice pentru beneficiarii din sectorul zootehnic
a) să fie înregistraţi la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în sistemul de agricultura ecologică;

b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c) să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;
d) să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local;

V. Termenele de depunere a cererilor
 Pregătirea documentaţiei necesare depunerii proiectelor: 15 ianuarie - 15 august 2012.

Mai multe detalii pe www.madr.ro